47

Vašíčková Katarina

Jaro z cyklu Roční období

Lept, ručně kolorovaný 120 x 116 mm

2019